OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

czwartek, 18 października 2018

Dr Sławomir Mrozek, Powiatowe obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczyste odsłonięcie Pomnika Niepodległości, upamiętniającego ważne dla Polaków wydarzenie – Gorlice, 15.10.2018


/ARTYKUŁ NADESŁANY/


Dr Sławomir Mrozek

Powiatowe obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Uroczyste odsłonięcie Pomnika Niepodległości upamiętniającego ważne dla Polaków wydarzenie – Gorlice, 15.10.2018

W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez państwo polskie niepodległości, w związku z tym władze powiatowe postanowiły, że dnia 15 października b.r. nastąpi uroczyste odsłonięcie monumentu, którego autorem jest Zdzisław Tohl.
Uroczystości rozpoczęła o godz. 10. msza św. w Bazylice Mniejszej p.w. Narodzenia NMP, którą koncelebrował proboszcz parafii p.w. św. Andrzeja Boboli – ksiądz Stanisław Kogut. W liturgii uczestniczyła m.in. poseł na Sejm RP – Barbara Bartuś, władze powiatowe    i miejskie, delegacje wraz z pocztami sztandarowymi ze wszystkich gorlickich szkół oraz innych organizacji.
 „… Musimy ciągle czuwać bo grozi nam wiele niebezpieczeństw. Zarówno gdy patrzymy na naszą Ojczyznę jak i na życie każdego z nas którzy tę Ojczyznę tworzą.
 Poetka, która starała się przekazać młodemu pokoleniu idee patriotyzmu z bólem stwierdza: >Nagle zrozumiałam, że dorośli – nie wiedząc co to honor - zgubili w pośpiechu Ojczyznę, a wszystko dlatego, że podjęli z Bogiem wojnę<.
  Podejmujemy mniej lub bardziej świadomą walkę z Bogiem i jego przykazaniami. Uważając, że są przestarzałe, że są niedostosowane do życia i gubimy wtedy swoją własną, ludzką tożsamość. Gubimy prawdziwy sens budowania świata lepszego, bardziej humanitarnego. Dlatego tak bardzo potrzeba nam mądrości. Mądrość to również zaufanie      w jedności i tu trzeba powiedzieć, że w demokracji każdy podział dokonany w oparciu o różne programy jest uzasadniony, godziwy ale podział dokonywany w oparciu o osoby jest niebezpieczny (…)”
                                                                                        [Ksiądz, proboszcz Stanisław Kogut]

Po zakończonej liturgii wszyscy udali się ul. 3 Maja w kierunku Pomnika Niepodległości (który znajduje się na skwerze przy rondzie u zbiegu ulic: Słowackiego, Bieckiej, 3 Maja, Legionów). Niektórzy uczestnicy pochodu wymachiwali białoczerwonymi flagami oraz balonikami.
Uroczystego odsłonięcia Pomnika dokonali: starosta Powiatu Gorlickiego – Karol Górski, przewodniczący Rady Powiatu – Marek Bugno i poseł na Sejm RP – Barbara Bartuś.
Wszystkich gości powitał i uroczystość poprowadził Daniel Markowicz (Starostwo Powiatowe). Starosta Karol Górski przypomniał zebranym o wydarzeniach sprzed stu lat
- „...Dziś to nasze pokolenie może z dumą powiedzieć. Wielka godzina wybiła na zegarze dziejowym. Mamy wolną, niepodległą, zjednoczoną Polskę.
Szanowni Państwo, mamy dzisiaj 15 października 2018 r., dokładnie 100 lat temu 15 października 1918 r. do Gorlic przyjechali delegaci gmin z całego powiatu gorlickiego. Zebrali się by dokonać wyboru Tymczasowej Rady Narodowej. Jej przewodniczącym został Władysław Długosz a jego zastępcami ksiądz Bronisław Świeykowski, komisarz rządowy dla miasta Gorlice i dr Michał Maciejewski z Biecza. Wydarzenie, które miało miejsce wtedy w Gorlicach wyprzedziło o dwa tygodnie powstanie w Krakowie Polskiej Komisji Likwidacyjnej, której celem było przejęcie władzy z rąk Austriaków.
Nie bez powodu więc spotykamy się właśnie dziś, dokładnie w setną rocznicę tamtego doniosłego wydarzenia pod Pomnikiem Niepodległości, stolicy powiatu gorlickiego. Znów jesteśmy razem. Przedstawiciele powiatu, miast i gmin.
Mieszkańcy Ziemi Gorlickiej, znów zjednoczyliśmy się wokół Niepodległej by wspólnie uhonorować naszych przodków – bohaterskich obrońców niepodległości, którzy oddali życie za Polskę, którzy poświęcili dla niej wszystkie swoje siły i dobra, którzy wiernie i wytrwale dla niej pracowali. To im poświęcamy ten monument, zwieńczony orłem w koronie. Orłem, który rozpościera nad nami swoje opiekuńcze skrzydła ale równocześnie jest gotów wznieść się do lotu i stanąć w obronie naszej Ojczyzny.
Szanowni Państwo, w tym miejscu pozwólcie, że złożę serdecznie podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do powstania Pomnika Niepodległości (…) Wspólnym wysiłkiem samorządu powiatowego oraz miast i gmin w centrum Gorlic powstał Pomnik, będący równocześnie hołdem dla przeszłości oraz nauką i przestrogą dla przyszłych pokoleń. Dziękuję Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Gorlickiej za inspirację w tym temacie (…
 Szanowni Państwo, Pomnikiem Niepodległości upamiętniamy stulecie niepodległości Polski. Oddajemy także honory trzem wielkim postaciom związanym z odzyskaniem niepodległości. Kłaniamy się nisko Józefowi Piłsudskiemu, naczelnikowi państwa polskiego, pierwszemu Marszałkowi Polski, naczelnemu wodzowi armii polskiej, oraz Tadeuszowi Rozwadowskiemu, generałowi dywizji armii austro-węgierskiej, szefowi sztabu generalnego wojska polskiego, bohaterowi bitwy pod Gorlicami w 1915 r. Szczególny hołd wdzięczności oddajemy Władysławowi Długoszowi, posłowi do parlamentu wiedeńskiego i Sejmu Krajowego we Lwowie, ministrowi do spraw Galicji, senatorowi RP, marszałkowi Rady Powiatowej w Gorlicach, który tworzył podwaliny niepodległości na Ziemi Gorlickiej.
Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym w setną rocznicę niepodległości Polski naszą wdzięczność pamiętać kierujemy również, a może przede wszystkim do bohaterskich żołnierzy, legionistów wywodzących się z Ziemi Gorlickiej.
Już w 1914 r. z inicjatywy prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Konstantego Laskowskiego zorganizowano pierwszą polową drużynę młodzieży sokolskiej im. Jana Kilińskiego, kierował nią nauczyciel Jan Dziopek. Działała też tajna organizacja narodowo-niepodległościowa „Zarzewie”. 13 września 1914 r. z dworca kolejowego w Gorlicach wyruszyło do Krakowa 68 ochotników (…) Druga grupa i 38 ochotników udała się do obozu szkoleniowego legionów polskich w Choczni pod Wadowicami (…) W legionach Piłsudskiego o wolność Polski bili się mieszkańcy Biecza (…) Swoich 22 młodych ochotników wysłała Bobowa (…).
Najbardziej znaną postacią z Bobowej i z Ziemi Gorlickiej pozostaje Bolesław Wieniawa-Długoszowski, osobisty adiutant Marszałka Józefa Piłsudskiego (…)
Szanowni Państwo, dziś możemy sobie tylko wyobrazić atmosferę sprzed stu lat ale niebywały entuzjazm naszych przodków powinien udzielić się również i nam. Niech inspiruje nas do działania i budzi dumę z tego, że jesteśmy Polakami, że mamy tak bogate dziedzictwo narodowe i że kontynuujemy dzieło wielkich rodaków. Nie możemy ich zawieść. Nieśmy więc ze sobą i dla przyszłych pokoleń przesłanie skierowane do narodu polskiego przez Marszałka Józefa Piłsudskiego >Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę<”.
Następnym etapem było odsłonięcie Pomnika Niepodległości przy asyście wojskowej.
Kapłani różnych wyznań poświęcili monument. Włodarze powiatu i miasta oraz zaproszone organizacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów oddając hołd ludziom, którzy odegrali znaczącą rolę w odzyskanie niepodległości.
Na zakończenie uroczystości orkiestra zagrała okolicznościowy utwór a baloniki białe i czerwone poszybowały nad monumentem…
         Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza