OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

poniedziałek, 3 września 2018

Dr Sławomir Mrozek, Fotorelacja z 79. rocznicy agresji hitlerowskich Niemiec na Polskę 1 IX 1939 – 1 IX 2018 - Gorlice, 1 września 2018 r.

/ ARTYKUŁ NADESŁANY/


Dr Sławomir Mrozek

79. rocznica agresji hitlerowskich Niemiec na Polskę
1 IX 1939 – 1 IX 2018

            Dnia 1 września obchodziliśmy 79. rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej – agresji hitlerowskich Niemiec na Polskę. W związku z tym, jak co roku odbyły się uroczyste obchody w Miejscu Pamięci Narodowej przy budynku Sklarczykówki (w czasie wojny swoją siedzibę miało gestapo – tajna policja). O godz. 12:00 władze miasta i powiatu oraz mieszkańcy Gorlic oddali hołd tym, którzy polegli w czasie wojny za Ojczyznę.
            Uroczystość poprowadził Aleksander Augustyn – kierownik wydziału oświaty, kultury i spraw społecznych Urzędu Miasta w Gorlicach, który przypomniał zebranym tamte tragiczne w skutkach wydarzenia:
- „1 IX 1939 o godz. 4:48 niemiecki pancernik Schleswig-Holstein otworzył ogień z jedenastu dział na Westerplatte. Wydarzenia te pięknie przedstawił Konstanty Ildefons Gałczyński
w wierszu pt. „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”:

Kiedy się wypełniły dni
i przyszło zginąć latem,
prosto do nieba czwórkami szli
żołnierze z Westarplatte.

(A lato było piękne tego roku.)

I tak śpiewali: Ach, to nic,
że tak bolały rany,
bo jakże słodko teraz iść
na te niebiańskie polany.

(A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety.)

W Gdańsku staliśmy tak jak mur,
gwiżdżąc na szwabską armatę,
teraz wznosimy się wśród chmur,
żołnierze z Westerplatte.

- „Dziś spotykamy się by uczcić wszystkich tych którzy gdy „Ojczyzna w potrzebie na stos rzucili swój życia los”. Oddajemy im cześć za ofiarę i daninę krwi złożoną na wszystkich frontach II wojny światowej, pamiętając słowa poety:

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!”   /Adam Asnyk, „Do młodych”

Aleksander Augustyn powitał gości:
- „Szanowni Państwo, w imieniu Burmistrza Miasta Gorlic, Pana Rafała Kuklę oraz także własnym, bardzo serdecznie witam wszystkich na uroczystości związanej z 79. rocznicą wybuchu II wojny światowej.”

Wśród zebranych na uroczystości byli: poseł na Sejm RP – Elżbieta Zielińska, władze powiatu na czele ze starostą Karolem Górskim oraz wiceprzewodniczącym powiatu Romanem Dziubiną, radni rady miasta Gorlice na czele z przewodniczącym rady Krzysztofem Wrońskim, ksiądz Stanisław Ruszel – proboszcz parafii p.w. Narodzenia NMP w Gorlicach, zastępca komendanta powiatowej komendy policji w Gorlicach – nadkomisarz Dorota Tokarz, zastępca komendanta powiatowej państwowej straży pożarnej w Gorlicach – starszy kapitan Waldemar Krok, kombatanci – Bolesław Jagoda i Zbigniew Lewczykowski, Gorlickie Strzeleckie Bractwo Kurkowe, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Gorlic, harcerze oraz pozostali goście.
            Burmistrz Gorlic Rafał Kukla wspomniał o tragicznym losie obywateli, mieszkańców powiatu gorlickiego (- „Na teren Gorlic agresor wkroczył 7 września (…) W trzydniowej bitwie toczącej się na Gorlickiej Ziemi poległo 72 żołnierzy wojska polskiego, w tym pięciu oficerów”).
            Ksiądz proboszcz Stanisław Ruszel odmówił modlitwę za wszystkich Gorliczan oraz mieszkańców powiatu, którzy oddali swe życie walcząc na różnych frontach II wojny światowej.
            Na zakończenie uroczystych obchodów nastąpiło złożenie wieńców pod tablicą pamiątkową poświęconą bohaterom II wojny światowej.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza