OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

niedziela, 19 sierpnia 2018

Dr Sławomir Mrozek, Fotorelacja z 76. rocznicy likwidacji gorlickiego getta – uroczyste wręczenie dyplomów „Strażnika Pamięci” – Gorlice, 19.08.2018


/ARTYKUŁ NADESŁANY/


Dr Sławomir Mrozek

76. rocznica likwidacji gorlickiego getta – uroczyste wręczenie dyplomów
„Strażnika Pamięci” – 19.08.2018

W tym roku obchodzimy 76. rocznicę likwidacji gorlickiego getta (19.08.1942). Co roku władze miasta i powiatu godnie upamiętniają tamte wydarzenia. Nie mogło być inaczej i w tym roku – na uroczystość przybył Łukasz Połomski – Dyrektor Sądeckiego Sztetlu, który poprowadził o godz. 14:00 Apel Pamięci pod monumentem na Placu Dworzysko w Gorlicach:
- „(…) Wysłuchajmy Apelu Pamięci, pamięci wszystkich gorlickich Żydów.
Szanowni Państwo stajemy dziś do Apelu Pamięci w miejscu gdzie kiedyś mieszkali gorliccy Żydzi zamknięci w getcie. Jesteśmy tutaj aby w 76. rocznicę zbrodni, jaką było zlikwidowanie getta przywołać pamięć tych, którzy przez kilka wieków tworzyli historię tego miasta. Przyzywamy Was, mieszkańcy getta wywiezieni w transportach do obozu zagłady w Bełżcu 19 sierpnia 1942 r. gdzie zostaliście zamordowani w komorach gazowych, a Wasza prochy na zawsze spoczęły w masowych grobach. Cześć Waszej Pamięci !
          - Przyzywamy Was, którzy przez lata okupacji niemieckiej ginęliście na cmentarzach, w lasach, spoczywając na zawsze w nieznanych i bezimiennych mogiłach. Przywołujemy Was, którzyście zostaliście zastrzeleni na ulicach tego miasta od kul nazisty i Was, którzy umarliście z głodu i wyczerpania. Cześć Waszej Pamięci !
         - Wspominamy Was bezimienne dzieci, które w bestialski sposób byłyście mordowane na ulicach Gorlic. Bezbronne, wyrywane z wózków i ramion matek. Cześć Waszej Pamięci !
         - Przyzywamy Was, którzyście zginęli w obozach zagłady i koncentracyjnych, Was, którzy znaleźliście śmierć, w Auschwitz-Birkenau, Chełmnie nad Nerem, Majdanku, Treblince, Sobiborze, Kulmhof, Mauthausen, Ravensbrück, Buchenwaldzie, Sachsenhausen,
Gross-Rosen, Bergen-Belsen, Płaszowie, Pustkowie i innych miejscach kaźni. Cześć Waszej Pamięci !
         - Wspominamy Was odznaczonych i tych zapomnianych, którzy nie wahaliście pomóc bliźniemu w tym nieludzkim czasie. Wierzyliście w moc najpiękniejszych słów Talmudu –
„Kto ratuje jedno życie to tak jakby cały świat ratował”. Cześć Waszej Pamięci !
        - Do Was Zwracam się potomni pochylając w zadumie i szacunku głowy by uczcić męczeństwo córek i synów Ziemi Gorlickiej. Zachowajcie w swych sercach pamięć o nich”.
        - „Wysłuchajmy psalmu 130 który będzie taką naszą modlitwą o tych wszystkich, którzy
76 lat temu zginęli w Bełżcu…

„Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
2 o Panie, słuchaj głosu mego !
Nakłoń swoich uszu
ku głośnemu błaganiu mojemu !
3 Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi ?
4 Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Cię otaczano bojaźnią.
5 W Panu pokładam nadzieję,
nadzieję żywi moja dusza:
oczekuję na Twe słowo.
6 Dusza moja oczekuje Pana
bardziej niż strażnicy świtu,
7 Niech Izrael wygląda Pana.
U Pana bowiem jest łaskawość
i obfite u Niego odkupienie.
8 On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów”/ Z otchłani grzechu ku Bożemu miłosierdziu”.

            Po odmówieniu Psalmu 130, Łukasz Połomski zaprosił delegacje do złożenia kwiatów i zapalania zniczy. Władze miasta (wiceburmistrz miasta Gorlice Łukasz Bałajewicz) i powiatu (starosta powiatu gorlickiego Karol Górski, wiceprzewodniczący rady powiatu gorlickiego Roman Dziubina) złożyli wieńce pod pomnikiem.
            Po złożeniu wieńców głos zabrali starosta Karol Górski i wiceburmistrz Łukasz Bałajewicz.
            Pod koniec uroczystości, Łukasz Połomski – Dyrektor Sądeckiego Sztetlu – wręczył dyplomy „Strażnika Pamięci” dla dzieci z Zawodzia, które zainicjowały odnowę pomnika
 „Smutne Twarze” nad rzeką Ropą (na ich wniosek odnowiono pomnik pamięci pomordowanych Żydów i Polaków). Dyplomy otrzymali:
- Milena Firlit
- Maksymilian Firlit
- Majka Firlit
- Jakub Firlit
- Sebastian Firlit
- Magdalena Kulesza.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza