OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

sobota, 16 czerwca 2018

dr Sławomir Mrozek, Fotorelacja z Sesji Historycznej w ZS CKR w Hańczowej – 12.06.2018


/ ARTYKUŁ NADESŁANY/Sesja Historyczna w ZS CKR w Hańczowej – 12.06.2018

            Dnia 12 czerwca (wtorek) b.r. o godz. 11.00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej odbyła się Sesja Historyczna „W drodze do Niepodległej ! W stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości”.
            W imieniu Pana Dyrektora Wojciecha Pękali wszystkich zebranych przywitał dr Sławomir Mrozek, który przedstawił program spotkania. Wśród zaproszonych gości byli m.in.:
Poseł na Sejm RP – Pani Barbara Bartuś
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – Pani Zofia Kamińska
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie – Pan Zbigniew Ludwin
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śnietnicy – Pani Ewa Kamińska
Przedstawiciel ZS CKR w Bystrej – Pan Wiesław Jabłoński
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gorlicach – Pani Małgorzata Janusz-Nowicka
Emerytowany pracownik szkoły – Pan Piotr Stachura
            Dr Sławomir Mrozek odczytał list gratulacyjny od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pana Krzysztofa Jurgiela. Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – Pani Zofia Kamińska w imieniu Starosty Gorlickiego – Pana Karola Górskiego i własnym powitała zebranych – „(…) Przeszłość zapisana w pamięci staje się częścią teraźniejszości” – te słowa wielkiego filozofa Tadeusza Kotarbińskiego przypominają nam niezmiennie, jak wielkie znaczenie dla dziejów współczesnego państwa polskiego i tożsamości narodowej polskiego społeczeństwa ma wiedza o trudnych czasach w dziejach Polski i ciągłe przypominanie, że byt państwowy, wolność i niezależność nie są nam dane na zawsze. Dziękuję Panu Dyrektorowi Wojciechowi Pękali oraz Nauczycielom za cenną inicjatywę i życzę Państwu owocnych obrad oraz głębokich refleksji wokół prezentowanych treści”.    
       Sesję Historyczną poprowadzili uczniowie – Klaudia Gryboś i Mateusz Kozyra. Prelegentami, którzy przybliżyli zebranym tamten okres w naszej historii byli:
1.      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Szymbarku
      – Pan Marek Dziedziak     
      Temat prelekcji: „Geneza wybuchu wielkiej wojny”

                                                                                                                 
2.      Kustosz Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach
- Pani Katarzyna Liana 
Temat: „Działania wojenne I wojny światowej – Front Wschodni”      
3.      Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, nauczyciel dyplomowany
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku
- Pan Piotr Paweł Duda
Temat: „Polacy w rozterce – Po której stronie podjąć walkę?”
Wraz z prelegentem przybyła również młodzież z Liceum Ogólnokształcącego.
4.      Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, nauczyciel w ZS CKR w Hańczowej
- Pan Sławomir Mrozek
Temat: „Zmagania na Froncie Zachodnim”

Po wystąpieniu prelegentów, przewodnicząca komisji konkursowej – Pani Magdalena Jodłowska podziękowała wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie i przedstawiła
wyniki na najlepszy plakat (Główny motyw: „Droga do Niepodległej. Odzyskanie przez Polskę niepodległości”).
           Oficjalne wyniki konkursu:
1.      Martyna Lisowicz
Karolina Nogawka
2.      Klaudia Gryboś
3.      Józefa Łatka
Aleksandra Siuta

Dr Sławomir Mrozek podsumował Sesję Historyczną – dziękując wszystkim prelegentom za ciekawe przedstawienie tematów.
Młodzież z Brzeska po zakończonej sesji, zwiedziła cerkiew prawosławną p.w. Opieki Matki Bożej w Hańczowej i wysłuchała historii świątyni, którą przedstawił ksiądz proboszcz Władysław Kaniuk.

Opracował: dr Sławomir Mrozek


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza