OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

niedziela, 13 maja 2018

Minister przemysłu i handlu w zagłębiu naftowem - artykuł prasowy z roku 1920.


Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.
Artykuł nadesłał p. Piotr Figura


Minister przemysłu i handlu w zagłębiu naftowem.


                 Dnia 15 i 16 kwietnia b.r. odwiedził minister przemysłu i handlu zagłębie naftowe w Krośnieńskiem, jasielskiem i gorlickiem. Celem podróży ministra było należyte poznanie terenów naftowych od Borysławia do Gorlic. W gorlickiem poświęcił  Minister uwagę budowie gazociągu Jasło- Gorlice jako początkowi wielkiego dzieła, które już zaczęło się realizować.
                Gazociąg będący w budowie a tworzący pierwszą część  sieci gazociągów zaczyna się w Niegłowicach koło Jasła a kończy się na razie w Gliniku Marjampolskim przy fabrykach Towarzystwa Karpackiego. Długość gazociągu wynosi 28 km. A średnica 25 cm. Gazociąg ten będzie prowadził około 200 m3 gazu na minutę, może jednak prowadzić trzy razy tyle w razie potrzeby. Gazem ziemnym, prowadzonym tym gazociągiem będą pędzone 3 rafinerje nafty, jedna wielka fabryka maszyn wierniczych Towarzystwa Karpackiego, będą opalane miasta Jasło, Biecz, Gorlice i na razie 28 kopalń nafty. Jeżeli się zwarzy wysoką wartość opałową gazu ziemnego ( 1 m3 gazu= prawie 2 kg węgla) i obecny brak węgla, dopiero wówczas pojmie się, jakiej doniosłości jest ta budowa.               Źródłem gazów ziemnych jest teren koło Męcinki między Jasłem a Krosnem. Tam znajduje się 5 szybów, które obecnie są zamknięte a które mogą wyprodukować 400 m3 gazu na minutę. Według orzeczenia geologów teren gazo dajny obejmuje przestrzeń, na której może stanąć 200 szybów gazowych a produkcja gazu może trwać kilkadziesiąt lat.
               Licząc się z temi okolicznościami potworzyły się najrozmaitsze Towarzystwa i zakupiły grunta pod fabryki wzdłuż gazociągów istniejących i gazociągów będących obecnie w budowie. Powstają fabryki szkła, maszyn,, kwasu siarkowego, naczyń gospodarskich, cegielnie i w ogóle powstaje wzdłuż gazociągu wielki przemysł.
               Jak wiadomo cała akcję prowadzi ministerstwo przemysłu i handlu sekcja górniczo-hutnicza. W łonie tej sekcji utworzona jest komisja gazowa, która prowadzi rzecz więcej szczegółowo. Posiedzenia tej komisji odbywają się w pewnych odstępach czasu, stosownie do potrzeby już to w Warszawie, już to w Krakowie lub Gliniku Marjampolskim, który jest siedzibą kierownika całej budowy. Budowa prowadzona jest na koszt Skarbu Państwa i gazociągi będą własnością tego Skarbu, co będzie stanowiło dla niego znaczne dochody.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza