OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

poniedziałek, 28 sierpnia 2017

Dr Sławomir Mrozek, Fotorelacja z 73. rocznicy zestrzelenia polskiej załogi HALIFAX - Banica/Krzywa 26 sierpnia 2017 r., Pomnik Lotników – Msza św. i złożenie kwiatów.Dr Sławomir Mrozek

73. rocznica zestrzelenia polskiej załogi HALIFAX Banica/Krzywa 26.08.2017 godz. 17:00  Pomnik Lotników – Msza św. i złożenie kwiatów

            Dnia 26. sierpnia tj. w sobotę w Krzywej w powiecie gorlickim odbyła się już po raz dziewiąty organizowana uroczystość (licząc od 2009 r. – kiedy nastąpiło oficjalnie odsłonięcie i poświęcenie pomnika) 73. rocznicy zestrzelenia polskiej załogi HALIFAX nad Banicą k. Gładyszowa.
            Uroczystość przy pomniku, jak co roku - poprowadził pan Aleksander Gucwa – miłośnik i pasjonat historii, autor publikacji pt. „Odwaga i nadzieja” (opisującej tragiczne losy załóg samolotów zestrzelonych nad Banicą i Olszynami).
            Pan Aleksander Gucwa – powitał wszystkich gości, przybliżył historię załogi HALIFAX i przedstawił program uroczystości – „Jest to 73. rocznica zestrzelenia polskiej załogi lecąca na pomoc Powstaniu Warszawskiemu w sierpniu 1944 r. Stajemy przed tym pomnikiem, by w dniu dzisiejszym oddać Cześć i Chwałę polskim bohaterom, którzy lecieli z bazy Campo Cassale koło Brindisi z Włoch na pomoc Powstaniu Warszawskiemu”.
- „Chciałem serdecznie przywitać księdza proboszcza Piotra Romana z parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Gładyszowie, który będzie odprawiał dzisiejszą mszę św. za lotników z 1586 Eskadry, jak również za wszystkich lotników polskich w liczbie 2500, którzy zginęli w okresie Kampanii Wrześniowej, Kampanii Francuskiej, Bitwy o Anglię, jak również na froncie Wschodnim. Ich prochy są rozsiane po całej Europie. Spoczywają na 250 cmentarzach całej Europy (…) Serdecznie witam rodziny lotnicze, które przybyły do nas - na 73. rocznicę – rodzinę lotnika porucznika Kazimierza Widackiego, który był dowódcą tej załogi 1586, która właśnie Tu zginęła. Chciałem przywitać profesora mecenasa Jana Widackiego, który wraz z rodziną przybył do nas na tą dzisiejszą uroczystość. Witam serdecznie wójta z gminy Pleśna – pana Ryszarda Stankowskiego (…) Serdecznie witam kombatantów, poczty sztandarowe – Zespół Szkół w Siarach, Krakowski Klub Seniorów Lotnictwa Wojskowego, Ochotnicza Straż Pożarna z Sękowej oraz Nadleśnictwo Gorlice. Witam wszystkich przybyłych, a w szczególności mieszkańców tej gminy, mieszkańców Krzywej i okolicznych wiosek. Serdecznie witam również przybyłych na dzisiejszą uroczystość organizację Narodowe Gorlice. Witam lokalne media za co im serdecznie dziękuję”.
            Na uroczystości w Krzywej władze Gorlic reprezentowali – pan Aleksander Augustyn (Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych - Urząd Miejski w Gorlicach) oraz pan Roman Trojanowicz – prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej - w imieniu którego był również wiceprezes – pan dr Sławomir Mrozek.
            Po eucharystii św. koncelebrowanej przez księdza proboszcza Piotra Romana, pan Aleksander Gucwa poprowadził Apel Poległych„Z 27/28 sierpnia 1944 r. podczas lotu powrotnego znad Warszawy, w ramach operacji zrzutów z pomocą materiałową dla jednostek Armii Krajowej walczących w Warszawie. Śmiercią lotnika poległa załoga samolotu HP HALIFAX FS-P (JP295) – Stańcie do Apelu ! Wzywam Was lotnicy ! 
Major Franciszek Omylak, nawigator, lat 37;
Porucznik Kazimierz Widacki, pilot, lat 23;
Porucznik Konstanty Dunin-Horkawicz, bombardier, lat 27;
Porucznik Tadeusz Mroczko, strzelec pokładowy, lat 24;
Podporucznik Wilhelm Balcarek, mechanik pokładowy, lat 29;
Podporucznik Jan Ozga, radiooperator, lat 25;
Podporucznik Józef Skorczyk, strzelec pokładowy, lat 29.
Stańcie do Apelu !

Do Was zwracam się Rodacy ! Los wojenny rozproszył naszych braci po lądach i morzach świata. Mogiły najlepszych synów Ojczyzny znaczą szlaki polskich wędrówek, walk i Ich bohaterskich czynów – od Bałtyku po Karpaty. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i Ich czyny pozostaną na zawsze w Waszej Pamięci. W historii Polski i dziejach narodu polskiego, zachowajcie w swych sercach pamięć o Ich ofierze złożonej za honor i wolność Rzeczypospolitej. Kolejne pokolenia Polaków czerpią z Waszego etosu wzór patriotycznej postawy i oddania Ojczyźnie. Dziś w pełni możemy realizować Ich testament zawierający się w haśle: Bóg, Honor i Ojczyzna ! Cześć Ich Pamięci ! Cześć i Chwała !”
            Po Apelu Poległych, władze i zaproszeni goście złożyły wieńce przy pomniku lotników. Na zakończenie uroczystości, pan Aleksander Gucwa wspomniał jeszcze o historii załogi HALIFAXA i LIBERATORA (strącony przez Niemców w Olszynach).
- „… Czcimy i musimy pamiętać o tych lotnikach. Ja tu przekazuję co roku taki Apel do młodego pokolenia żeby nie zapomnieć. Chcę doprowadzić jeszcze w przyszłym roku  do dziesiątej rocznicy tej uroczystości i chcę już przekazać „pałeczkę” młodym mieszkańcom tych wiosek, Gładyszowa czy Krzywej. Musimy proszę Państwa o tych ludziach pamiętać. Ktoś powiedział, że człowiek żyje tak długo jak żyje o nim pamięć i to jest prawda. Oni będą tak długo w naszych sercach żyć, dopóki my będziemy o nich pamiętać, choć raz w roku (…)”.
            Wszyscy zebrani wysłuchali modlitwy do Matki Boskiej Jasnogórskiej odczytaną przez pana Aleksandra Gucwę.

           

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza