OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

środa, 3 maja 2017

Sławomir Mrozek, Fotorelacja z uroczystości 226. rocznicy uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji Trzeciego Maja, Gorlice 3 maja 2017 r.Fotorelacja z uroczystości 226. rocznicy uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji Trzeciego Maja

Dnia 3. maja 2017 r. o godz. 9:45 w Bazylice Mniejszej pw. Narodzenia NMP w Gorlicach, młodzież z I LO im. Bpa Marcina Kromera pod opieką: pani Renaty Kochan, Katarzyny Zabierowskiej oraz pana Rafała Wrony przedstawiła patriotyczny program słowno-muzyczny.
O godz. 10:00 odbyła się uroczysta Msza św. za Ojczyznę z intencji Zarządu i Rady Powiatu Gorlickiego
z udziałem pocztów sztandarowych, urzędów, szkół, instytucji i organizacji patriotycznych.
Uroczystej Mszy św. przewodniczył JE Ks. Bp Jan Niemiec z Kamieńca Podolskiego.

W tym roku obchodzimy 226. rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji Trzeciego Maja,
ale również Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski - obrona Jasnej Góry przed Szwedami w 1655,
ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej i uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

Po Mszy św., przedstawiciele parlamentu, przedstawiciele Sejmiku Małopolskiego, władze powiatowe z panem starostą na czele, władze samorządowe miasta Gorlice z panem burmistrzem i przewodniczącym Rady Miasta, przedstawiciele gorlickiego urzędu gminy z panem wójtem na czele, organizacje kombatanckie, przedstawiciele NSZZ "Solidarność", służby mundurowe, harcerze, przedstawiciele szkół, urzędów i organizacji społecznych, oraz pozostali uczestnicy udali się pod tablicę hr. Aleksandra Skrzyńskiego (ul. 3 Maja).
Pan Starosta Karol Górski: "(...) Szanowni Państwo 3 Maja dla Polaków-katolików to także Święto NMP Królowej Polski. Za patronkę i Królowa Polski obrał Maryję w 1656 r. król Jan Kazimierz, a jego śluby zostały potwierdzone w 1956 r. przez Episkopat Polski z inicjatywy Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jest więc ten dzień szczególnie ważny w naszej historii i tradycji. Obowiązkiem nas wszystkich i starszych i młodszych jest pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przed wiekami i w czasach nam współczesnych zabiegali o to by w sercach i umysłach Polaków nigdy nie zgasła iskra wolności, niepodległości, wiary i patriotyzmu. Z pewnością na Ziemi Gorlickiej jest wiele takich zasłużonych postaci. Jedną z nich jest hrabia Aleksander Skrzyński, przed tablica pamiątkową którego dziś stoimy. Hrabia Skrzyński premier rządu II RP, minister spraw zagranicznych, wybitny polityk i stały delegat Ligi Narodów, żołnierz I wojny światowej, doktor praw i przedsiębiorca podobnie jak twórcy Konstytucji Majowej był bardzo zaangażowany w odbudowę siły wewnętrznej oraz znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za możliwość wspólnego świętowania 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dziękuję Księdzu Proboszczowi i Koncelebracji za odprawioną Mszę św. i wspólną modlitwę. Dziękuję kombatantom, pocztom sztandarowym, służbom mundurowym, wszystkim oficjalnym delegacjom, młodzieży szkolnej, orkiestrze dętej oraz mieszkańcom Gorlic, powiatu za udział w uroczystości i patriotycznej postawy. Niech to będzie dzień  radosnego świętowania !"

Po przemówieniu pana starosty nastąpiła ceremonia złożenia wieńców i wiązanek kwiatów pod tablicą poświęconą premierowi Aleksandrowi Skrzyńskiemu. Jako pierwsi wieniec złożyli przedstawiciele środowisk kombatanckich Ziemi Gorlickiej. Wieńce i wiązanki kwiatów składali również: przewodniczący delegatury NSZZ "Solidarność" w Gorlicach pan Krzysztof Kotowicz, przedstawiciele gorlickiego oddziału Krajowej Partii Emerytów i Rencistów, Młodzieżowej Rady Miasta Gorlice, król Bractwa Kurkowego oraz członkowie bractwa, ugrupowanie Narodowe Gorlice.

Opracował: dr Sławomir MrozekBrak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza