OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

niedziela, 27 listopada 2016

Mgr E. Navratilówna, Letniska w dolinie Ropy i Wisłoki - Część II. Powiat jasielski - artykuł prasowy z roku 1937.
Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.
Letniska w dolinie Ropy i Wisłoki
Powiat jasielski

Mgr E. Navratilówna.   


            W powiecie jasielskim spotykamy szereg miłych wsi letniskowych wzdłuż Wisłoki. Najbardziej na południe wysunięte jest Żydowskie, nieco w dół rzeki leży Krempna (poczta na miejscu), która zasługuje na specjalne zainteresowanie. Posiada bowiem duże walory zdrowotne, a poza tem nader piękną okolicę i położenie. Uchodzi też słusznie za najpiękniejszą wieś w tej części Beskidów. Cieszy się dlatego coraz bardziej wzrastającą frekwencją i coraz większą popularnością.
           Z innych miejscowości posiadających walory letniskowe względnie zapoczątkowany ruch letniskowy, należałoby wymienić: Żmigród Nowy, Folusz nad Kłopotnicą, dopływem Wisłoki i Dębowiec (poczta) z przeciętną frekwencją  do 100 osób rocznie, dalej okolice Jasła, Brzostek–wieś i Przeczyca z miło urządzonym dla letników dworem i parkiem.
            Na końcu należałoby jeszcze wspomnieć o walorach turystycznych, omawianych powiatów i łącznie z tem o możliwościach turystycznych dla przyjeżdżających w te strony letników. Na pierwszy plan rzuca się Magóra [Magura] Małastowska (814m) oraz najpiękniejsze pasmo górskie Beskidu Niskiego Magóra [Magura] Wątkowska (847 m), która posiada wybitne walory, a to ze względu na znaczną wysokość względną, przekraczającą od północy 500 m, piękne rozległe widoki, a miejscami wiekowy drzewostan. Również znaczne walory turystyczne mają okolice Krempnej. Zagospodarowanie turystyczne tych gór jest jeszcze dość skromne, mimo to mamy tu pięć dobrych szlaków turystycznych, wyznakowanych przez P.T.T. wzg. T.K. N.
            Jakikolwiek ruch letniskowy dziś odgrywa na omówionym obszarze jeszcze stosunkowo nieznaczną rolę, a przyczyną tego jest głównie brak odpowiednich urządzeń technicznych i dogodnych połączeń komunikacyjnych, to jednak warto wybrać się w te strony, gdyż przy równoczesnem popieraniu miejscowej ludności i wykorzystaniu naturalnych walorów przyrodniczych, należy się spodziewać w niedługim czasie znacznego ożywienia ruchu letniskowego. Niejako zapoczątkowaniem tego ruchu jest dziś już masowo skierowana w te strony akcja obozowa, która znajduje tu doskonałe warunki, a zarazem przynosi korzyści materjalne i kulturalne miejscowej ludności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza