OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

poniedziałek, 4 kwietnia 2016

Nowe źródła w Zagłębiu gorlickim - notatka prasowa z roku 1930.Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.


Nowe źródła w Zagłębiu gorlickiem.

            (J.W.) W szybie naftowym, wierconym przez spółkę naftową "Rzepienniki" w Rzepienniku pow. Gorlice, dowiercono się w głębokości 347 metrów silnej ropy, która wybuchła strumieniem.
Ropa jest wysokowartościowa, gdyż zawiera wysoki procent benzyny.
             Na terenach Rzepienników wiercono już szyb przed 30 laty, jednak wówczas nie dowiercono się ropy z powodu dużego odchylenia od właściwego źródła ropy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza