OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

poniedziałek, 21 marca 2016

Wypadek przy pracy w Gliniku Mariampolskim - rok 1916.

Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.
Wypadek przy pracy.
W fabryce Karpackiego Towarzystwa naftowego Mac-Garweya  w Gliniku Maryampolskim robotnik Stanisław Bugno, pochodzący z Zagórzan, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi; w kotlarni spadła na niego sztaba żelazna, tłukąc nieszczęśliwemu brzuch. Ciężko potłuczonego odnieśli towarzysze zawodu na noszach do szpitala powszechnego w Gorlicach, gdzie Bugno zmarł, osieracając żonę i kilkoro dzieci.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza