OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

piątek, 1 stycznia 2016

Kościół filialny pomocniczy św. Andrzeja w Rożnowicach

Kościół filialny pomocniczy św. Andrzeja w Rożnowicach - zbudowany w latach 1756-1764 w miejscu poprzedniego kościoła. Trzy rokokowe ołtarze pochodzą z XVIII w. W ołtarzu głównym mieszczą się obracane nisze z rzeźbami św. Andrzeja, Matki Boskiej z Dzieciątkiem, Chrystusa Bolesnego i Chrystusa Zmartwychwstałego. Fot. Anna Kusiak, październik 2015 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza