OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

środa, 1 października 2014

Humor wojenny z frontu wschodniego


W Wielkiej Wojnie jak ówcześnie powszechnie nazywano I Wojnę Światową, wszystkie walczące strony na szeroką skalę stosowały znaną od stuleci broń, jaką jest propaganda. Głównym jej zadaniem było przedstawianie własnemu społeczeństwu, sytuacji wojennej w jak najkorzystniejszym świetle ukrywając przy tym swoje słabości lub niepowodzenia. Uwidacznia się to szczególnie w wychodzącej w tym burzliwym czasie prasie. Żadne z walczących w tym konflikcie państw, nie pozwalało rodzimym wydawcą na krytykowanie własnych działań, natomiast szkalowanie wrogów było jak najbardziej mile widziane. Cenzura działała prężnie, czasem konfiskowano całe strony lub artykuły, niekiedy wycinając jedynie fragmenty tekstu. W miejscach tych pozostawała tylko pusta przestrzeń- białe tło.
W poniższej relacjach korzystam z prasy zachodnio-galicyjskiej, która ukazywała się, w latach wojny w  Austro-Węgrzech, toteż artykuły te wyśmiewają i dyskredytują armię rosyjską i carat.  


Modlitwy do ziemniaków

1 komentarz:


Zostań Patronem Z Pogranicza