OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

piątek, 25 lipca 2014

Bibliografia do przemysłu naftowego


 1. Arctowski H., Jaworski R., O ropach Harklowej i Pagorzyny (Sur les huiles minerales de Harklowa et de Pagorzyna), Lwów 1931.
 2. Boczoń W., Przemysł gorlicki, Gorlice 2000.
 3. Bocheński A., Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego, Warszawa 1969.
 4. Bonusiak W., Szejk z Galicji: Ignacy Łukasiewicz 1822- 1882., Rzeszów 2007.
 5. Bonusiak W., Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów 1985.
 6. Bobrka naftowe dziedzictwo, pod red. Sozański J., Krosno 1996.
 7. Brod I. O., Geologia  złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, Warszawa 1957.
 8. Bubak J., Karpacko-Galicyjski szlak naftowy, Gorlice 2008.
 9. Ciechanowska J.,  Przewodnik bibliograficzny po czasopismach naftowych, Kraków 1973.
 10. Cząstka J., Dzieje przemysłu naftowego w Krośnieńskiem [w:]  Krosno studia z dziejów miasta i regionu pod red. Garbacik J., Kraków 1973.
 11. Cząstka J., Kopalnia ropy naftowej w Bóbrce, najstarsza na ziemiach polskich, Kraków 1989.
 12. Cząstka J., Nafta w Polsce, Kraków 1972.
 13. Cząstka J., Zarys wiertnictwa, wydobywania ropy naftowej oraz gazu ziemnego,  Katowice 1972.
 14. Dębski J., Ignacy Łukasiewicz: narodziny przemysłu naftowego,  Warszawa 1975.
 15. Dziubina R., Z dziejów Gorlic, Gorlice 2006.
 16. Dunikowski S., Walka o byt polskiego przemysłu naftowego w r. 1930-1931, Krosno 1931.
 17. Ginalska T., Podkarpacie pachnie naftą, Krosno 1999.
 18. Głodek J.,  Ropa naftowa, zarys geograficzno-gospodarczy, Warszawa 1961.
 19. Historia polskiego przemysłu naftowego, pod red. Wolwowicz R.,  Brzozów 1994.
 20. Ignacy Łukasiewicz twórca przemysłu naftowego, pod. red. Bielniak I., Gorlice 1982.
 21. Karnkowski P., Złoża gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce, Kraków 1993.
 22. Karp A., Lipinki zarys dziejów, Tarnów 1992.
 23.  Kopalnie nafty i gazów ziemnych w Polsce, pod. red. Tołwiński K.,  Warszawa 1929.
 24.  Kotecki T., Produkty naftowe: poradnik zaopatrzeniowca branżysty, Warszawa 1969.
 25. Malinowski H., Zabezpieczenie obronne przemysłu naftowego oraz gromadzenie zasobów materiałowych i finansowych na terenie powiatu gorlickiego 1938-1939, [w:] Rocznik Sądecki, t. XVIII, Nowy Sącz 1987. 
 26. Malinowski J., Podkarpackie zagłębie naftowe, Wietrzno 2007.
 27.  Mazan L., Dawno temu w Karpatach: rzecz o polskiej nafcie, Kraków 2008.
 28. Orlewski P., Kariera nafty, Warszawa 1965.
 29.  Pabis T., Gorlickie zagłębie naftowe, Tuchów 2001.
 30.  Pabis T., Hr. Jadwiga Straszewska, Tuchów 2004.
 31.  Pabis T., Śladami gorlickich naftowców, Libusza 1996.
 32.  Pabis T., Wspomnienia nafciarza, Gorlice 1993.
 33.  Pietrusza J., Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa w przedsiębiorstwach górnictwa naftowego, Katowice 1973.
 34. Przemysł naftowy w Polsce. Zarys historji wraz z opisem techniki pracy w przemyśle naftowym uzupełniony przewodnikiem po pawilonie nafty P. W. K., pod red. Bartoszewicz S., Fabiański J., Sulimirski S., Weitz S., Wyszyński O. V., Lwów 1919.
 35.  Porembalski T., Wspomnienia nafciarza, Warszawa 1978.
 36.  Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego: podstawy teoretyczne, pod. red. Bakirow A. A., Warszawa 1973.
 37. Przyrowski Z., Światło z ziemi, Warszawa 1973.
 38. Rymar L., Galicyjski przemysł naftowy, Kraków 1915.
 39. Stobiński W., Tajemnice ropy naftowej, Warszawa 1973.
 40. Taubman J., Ropa naftowa w świecie współczesnym, Warszawa 1967.
 41. Tomanek L., Ignacy Łukasiewicz twórca przemysłu naftowego w Polsce, wielki inicjator - wielki jałmużnik, Miejsce Piastowe, 1928
 42. Tomaszkiewicz L., Wiek nafty, Warszawa 1956.
 43. Brylak-Załuska M., „Maziarska wieś Łosie”, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN 1983.
 44. Bugno E., „Chcą oddać fach w dobre ręce!”, Gazeta Gorlicka, 2007 nr83, s.4.
 45. Bugno E., „Prawdziwych maziarzy już nie ma?”, „Gazeta Gorlicka, 2008 nr65, s.6.
 46. Mościcki B., „Bielanka”, [w:] „Magury92”, Warszawa 1992.
 47. „Nad rzeką Ropą. Zarys kultury ludowej”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1965.
 48. Pyznar B., „Jak to dawniej w Polsce bywało”, Ropa 2009.
 49. Sidorowicz J., „Wymarły zawód”, „Gazeta Wyborcza”, 1994 nr165, s. 1.
 50. Sobańska B., „Ostatni dziegciarz Bielanki”, „Gazeta Krakowska”,18.IX.2009, s.16.
 51. Tołwiński K., Mapa obrazów naftowych i gazowych Polski w Karpatach i na Przedgórzu, Warszawa - Borysław 1928. 
 52. Zatorska A., „O dziegciu”, [w:] „Magury82”, Warszawa 1982.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza