OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

sobota, 10 grudnia 2022

Koło Gospodyń w Uściu Gorlickim dobrze pracuje - artykuł prasowy z roku 1949.

 Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.
Koło Gospodyń w Uściu Gorlickim dobrze pracuje


Dzięki ustrojowi Polski Ludowej kobieta zyskała równouprawnienie w pełnym tego słowa znaczeniu i została zrównana w prawach z mężczyzną. Nie do rzadkości należą dziś rekordy w przemyśle i rolnictwie, zdobyte przez kobiety.

Współzawodnictwo pracy, system oszczędzania, racjonalizatorstwo – te socjalistyczne elementy walki o wykonanie planu, nie są wcale obce naszym kobietom. Należy jednak stwierdzić, że o ile kobieta w mieście i w ośrodkach fabrycznych przez partie polityczne i organizacje związkowe zdobyła już odpowiedni poziom świadomości politycznej, o tyle na wsi sprawa upolitycznienia kobiety jest kwestią przyszłości.

Są jednak już dziś we wsiach Koła Gospodyń Wiejskich, które pracują dobrze i mogą poszczycić się poważnymi osiągnięciami. Takim właśnie kołem, jest Koło Gospodyń Wiejskich w Uściu Gorlickim (pow. Gorlice).

Podstawowym ogniwem aktywizacji i pracy społecznej kobiet w Uściu Gorlickim jest dobrze zorganizowana Gminna Rada Kobieca z tow. Rozalią Śliwińską na czele. Dzięki ścisłej współpracy Gminnej Rady Kobiecej z Koła Gospodyń Wiejskich, oraz z Komitetem Gminnym PZPR , Związkiem Samopomocy Chłopskiej, Gminną Spółdzielnią i Związkiem Młodzieży Polskiej, praca społeczna i akcja kulturalno-oświatowa wśród kobiet tamtejszej gminy stoi na wysokim poziomie, a wyniki jej dostrzec można na każdym kroku.

Jednym z głównych osiągnięć Gminnej Rady Kobiecej przy współudziale Zarządu Gminnego Kół Gospodyń Wiejskich jest organizacja kół we wszystkich gromadach gminy. Wszystkie koła gromadzkie są należycie obsłużone przez aktywistki gminne i powiatowe.

Członkinie kół Gospodyń wchodzą do Gminnej Rady Narodowej , Komitetów Członkowskich i Gminnych Rad Kontroli, oraz Zarządu Spółdzielni.

Należy dodać, że wskutek dobrze przeprowadzonej akcji uświadamiającej w Uściu
Gorlickim plan kontraktacji trzody chlewnej został znacznie przekroczony. Jest to głównie zasługą aktywnej pracy Kół Gospodyń Wiejskich, które przeprowadziły szereg pogadanek fachowo-hodowlanych w poszczególnych gromadach. Akcja hodowli trzody chlewnej, która jest obecnie głównym problemem gospodarki zaopatrzeniowej spotkała się z ogólnym uznaniem i zrozumieniem.

Drugim ważnym problemem, którym zajęły się Koła Gospodyń, jest akcja kulturalno-oświatowa wśród kobiet wiejskich. W ciągu bieżącego roku zorganizowani w Uściu Gorlickim kursy dla analfabetów,na których wiele osób nauczyło się pisać i czytać. W ten sposób smutna spuścizna ki sanacyjnej w której wielu chłopów nie mogło nauczyć się czytać i pisać została dziś przez pracę kobiet przynajmniej częściowo wyrównana.

Dla młodzieży poza szkolnej zorganizowano kursy kroju, szycia, trykotarstwa i hodowlane. Urządzono wiele pogadanek fachowo-rolniczych przeprowadzonych przez doświadczone siły instruktorskie, przygotowując w ten sposób młodzież wiejską do prowadzenia w przyszłości samodzielnego gospodarstwa.

Koło Gospodyń Wiejskich na terenie gminy brało czynny udział we wszystkich świętach i uroczystościach państwowych. Licznie zebrane na wiecach i akademiach kobiety wiejskie dały w ten sposób wyraz swego patriotyzmu i świadomości politycznej.

Dla uczczenia Święta Pokoju Koło gospodyń wykonało ponad 300 godzin pracy przy zbiorze siana dla nowo-powstałej spółdzielni produkcyjnej w Uściu Gorlickim. Kobiety wiejskie czynem tym dały wyraz zrozumienia dla nowej struktury gospodarczej i przemian jakie dokonywują się obecnie na wsi.

Koło Gospodyń w Uściu Gorlickim jest żywym przykładem uświadomienia politycznego kobiet wiejskich i dążności ich do lepszego i szczęśliwszego jutra.

A. Wrzos.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza