OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

czwartek, 5 maja 2022

S. Mrozek, Uroczyste poświęcenie rzeźby Chrystusa Upadającego Pod Krzyżem w gontynie na cmentarzu wojennym nr 123 Łużna-Pustki, 2 maja 2022.Sławomir Mrozek


Uroczyste poświęcenie rzeźby Chrystusa Upadającego Pod Krzyżem

w gontynie na cmentarzu wojennym nr 123 Łużna-Pustki 2.05.2022


Dnia 2 maja tj. w poniedziałek br. o godz. 19:15 na cmentarzu wojennym nr 123

na Pustkach w Łużnej miało miejsce Nabożeństwo Majowe, podczas którego poświęcono rzeźbę Chrystusa Upadającego Pod Krzyżem, autorstwa lokalnego artysty Pawła Zięby.

W 1985 r. ów rzeźba, która znajdowała się we wnętrzu pierwotnej gontyny, spłonęła.

Po wielu latach udało się odbudować gontynę. Ze starych zdjęć dostępnych w Narodowym Archiwum Cyfrowym (NAC) i prywatnych, oraz przekazów ustnych udało się odzwierciedlić wygląd pierwotny rzeźby Chrystusa.

Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do odtworzenia pierwotnej figury: - „Serdecznie dziękujemy tym, dzięki którym dzisiaj możemy się tutaj spotkać – »Społecznemu Komitetowi Odbudowy Cmentarza Łużna-Pustki«.

Zanim doszło do tego wielkiego dzieła, oni już dawno przed laty wołali, że to ma nastąpić, że to musi nastąpić. Odbudowa tego cmentarza musi nastąpić. Wśród nich był nieżyjący już ś.p. pan Wiesław Worytko [Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej, animator ruchu kulturalnego, społecznik – autor]. To on pozostawił nam zobowiązanie, żeby rzeźba Chrystusa Upadającego Pod Krzyżem wróciła na swoje miejsce. Jesteśmy im i jemu za to wdzięczni. Jesteśmy również wdzięczni naszemu artyście, panu Pawłowi Ziębie, naszemu mieszkańcowi, utalentowanemu rzeźbiarzowi, który w sposób niezwykle dokładny, staranny dysponując tylko niewielkim zasobem źródeł, odtworzył tak pięknie i tak dokładnie rzeźbę Chrystusa. Dziękujemy wszystkim, władzom państwowym, parlamentarzystom, władzom województwa małopolskiego, wszystkim organizacjom pozarządowym, pracownikom samorządowym, którzy dołożyli wielu starań do tego, aby cmentarz nr 123 wyglądał, tak jak dzisiaj wygląda. Abyśmy się mogli tutaj spotykać. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, mieszkańcom Łużnej, którzy również otaczają to miejsce szczególną troską”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza