OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

wtorek, 28 lipca 2020

Ze Szkoły Wiertniczej w Jaśle - artykuł prasowy z roku 1939.Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.


Ze Szkoły Wiertniczej w Jaśle. 

W szkole Wiertniczej w Jaśle, prowadzonej przez Oddział Zachodni Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Przemysłu Naftowego w Krośnie, odbył się w dniach 19 i 20 czerwca Br. egzamin końcowy drugiego kursu.
W skład komisji egzaminacyjnej wchodzili: inż. Stanisław Langer, jako przewodniczący; inż. Bronisław Morawski, delegat Ministerstwa Przemysłu i Handlu; inż. Juliusz Kuźniak, delegat Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego. Członkowie komisji: inż. Jan Cząstka, inż. Edward Miedziński, inż. Aleksander Smagowicz i Tadeusz Wojnarski.
Do egzaminu dopuszczono 47 kandydatów, z których 9 zdało z postępem bardzo dobrym, 28 z postępem dobrym i 10 z postępem dostatecznym. W roku przyszłym będzie prowadzony pierwszy kurs dla kandydatów na wiertaczy i kurs dokształcający dla kandydatów na maszynistów i motorowych.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza