OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

piątek, 8 listopada 2019

Roboty konserwatorskie w Bieczu - artykuł prasowy z roku 1936.


Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.

Roboty konserwatorskie w Bieczu.

(ef) W powiecie gorlickim, słynnym ze zmagań podczas wojny światowej, pełnym bardzo cennych pomników architektury i dzieł sztuki, zgromadzonych w kościołach z minionych wieków, znajduje się dawne miasto królewskie Biecz. W małem tem, obecnie biednem miasteczku, znajduje się obok wspaniałego kościoła gotyckiego, wspaniale wyposażonego w bardzo wartościowe dzieła sztuki, również i stary ratusz wraz z wieżą ratuszową z XVI wieku oraz szczątki murów, otaczających dawniej miasto w postaci baszty katowskiej.
Onegdaj bawił w Bieczu konserwator wojewódzki, inż. Treter, który zadecydował podjęcie koniecznych robót konserwatorskich w tem historycznem miasteczku. Jakie 30 lat temu pożar nawiedził Biecz, przyczem spłonął hełm, umieszczony na wieży ratuszowej. Obecnie, dzięki przyznaniu odpowiednich funduszów, hełm ten będzie odtworzony wraz z galeryjką, po której w odległych chodzili miejscy strażnicy. W następnych latach, w miarę odpowiednich kredytów, cała wieża ratuszowa będzie odnowiona.
Chodzi tu w szczególności o piękną ornamentację sgraffitową, którą są pokryte ściany zewnętrzne wieży. Sam budynek Ratusza był w ciągu wieków kilkakrotnie przebudowywany. Wewnątrz jednak zachowały się piękne sklepienia. Aby uwidocznić ten piękny zabytek architektoniczny, usunięte będą znajdujące się w okolicy budy i kramy.
W dalszym etapie prac restauracyjnych w Bieczu przeprowadzi się odnowienie zachowanej baszty katowskiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza