OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

sobota, 28 września 2019

Dr Sławomir Mrozek, Konferencja popularnonaukowa pt. „80. rocznica wybuchu II wojny światowej”. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, 25 września 2019 r.


/ARTYKUŁ NADESŁANY/Dr Sławomir Mrozek


Konferencja popularnonaukowa pt. „80. rocznica wybuchu II wojny światowej”
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach
25 września 2019 r., godz. 11:00


            Dnia 25 września tj. w środę w auli Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach odbyła się konferencja popularnonaukowa pt. „80. rocznica wybuchu II wojny światowej”. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej (SMZG).
            Konferencję poprowadził wiceprezes SMZG – dr Sławomir Mrozek. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Po hymnie prowadzący przypomniał najważniejsze fakty związane z II wojną światową.
            Wszystkich zebranych powitał prezes SMZG – Roman Trojanowicz. Wśród gości byli m.in.: Starosta Powiatu Gorlickiego – Maria Gubała, kierownik wydziału oświaty, kultury i spraw społecznych – Aleksander Augustyn, dyrektor CKPiU – Adam Tarsa. Uczestnikami była również młodzież ze szkół średnich - z Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w Gorlicach, Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach wraz z dyrekcją i opiekunami.
Prezes Trojanowicz podziękował sponsorom, dzięki którym możliwe było zorganizowanie tej imprezy – Staroście Gorlickiemu i Burmistrzowi Miasta Gorlice.
            Prelegentami, którzy przybliżyli tamten okres w historii Polski byli:

1.      Nauczyciel ze Stróżnej, były wicewojewoda nowosądecki, obecnie emeryt
Zbigniew Barylak
Temat prelekcji: „Stosunki polsko-niemieckie w latach 1933-1939”

2.      Członek zarządu powiatu gorlickiego, w poprzedniej kadencji wicestarosta, historyk
       z wykształcenia
 - Jerzy Nalepka
  Temat prelekcji: „Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę i wojna obronna”    

3.      Starszy inspektor w oddziałowym biurze badań historycznych Instytutu Pamięci Narodowej
       w Rzeszowie
      - Michał Kalisz
       Temat prelekcji: „Gorlicki Wrzesień ’39 na fotografiach niemieckiego okupanta”

4.      Naczelnik wydziału rozwoju starostwa powiatowego w Gorlicach, od wielu lat zajmuje się
       funduszami europejskimi. Z racji wykształcenia i zainteresowań szczególnie lubi chronić
       zabytki
       - Daniel Markowicz
       Temat prelekcji: „Wieniawa i jego rola w latach 1938-1940”

5.      Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, współredaktor Kwartalnika Gorlickiego
       - Sławomir Mrozek
       Temat prelekcji: „Dziwna wojna – postawa sojuszników Polski na agresję Niemiec”

6.      Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, pracownik naukowy w polskim         
       uniwersytecie na obczyźnie w Londynie „PUNO”
       - Teresa Folga-Naidoo
       Temat prelekcji: „Władze polskie podczas II wojny światowej”

 Dr Sławomir Mrozek podziękował wszystkim prelegentom za przybycie i ciekawe prelekcje. Prezes SMZG Roman Trojanowicz podsumował konferencję naukową, dziękując raz jeszcze prelegentom oraz gościom za tak liczne przybycie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza