OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

piątek, 5 lutego 2016

Akcja zalesienia Beskidu Niskiego rozpoczęta - artykuł prasowy z roku 1937.

Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.


Akcja zalesienia Beskidu Niskiego rozpoczęta.

(AW) Do najbardziej wylesionej części Karpat należy bezsprzecznie Beskid Niski. Na skutek fatalnej gospodarki, tam, gdzie niegdyś szumiały wielkie bory – dziś rozpościerają się nędzną trawą porosłe golizny z kępami skarłowaciałych drzew i jałowców. Wprawdzie dalsze trzebienie lasów w tych stronach nie ustało, ale zrobiono pierwszy krok w kierunku ochrony resztek lasu bodaj na jednym odcinku własności  gromadzkiej. Większość bowiem lasów na Łemkowszczyźnie w Beskidzie Niskim stanowi własność poszczególnych gromad, a dochód z nich jest główną pozycją w budżetach gromadzkich i gminnych.
          Wydziały powiatowe w Gorlicach i Jaśle, sprawujące nadzór nad gospodarką gromad, doceniając znaczenie lasów, przystąpiły do planowej akcji w kierunku podniesienia gospodarki leśnej na terenie swoich powiatów. W związku z tem odbyły się w Śnietnicy w powiecie gorlickim, oraz w Krempnej i Nowym Żmigrodzie w powiecie jasielskim kursy oświatowe leśne dla gajowych, sołtysów i właścicieli lasów.
          Poza usprawnieniem gospodarki i ochrony lasów gromadzkich, rozpoczęto również ożywioną akcję propagandową za zalesianiem golizn i nieużytków na Łemkowszczyźnie.
         Odbyto kilka kursów leśnych przy licznym udziale włościan w Brunarach, Hańczowej, Izbach, Bielicznej, Świątkowej Wielkiej i Krempnej, pod kierownictwem leśnika inż. Wołkowicza. Rolnicy w tych stronach, którzy dobrowolnie zgłaszają gotowość zagospodarowania swoich nieużytków, otrzymują od powiatowych władz samorządowych w Gorlicach i Jaśle odpowiednią ilość sadzonek drzew leśnych i fachową opiekę leśnika. Nadto Wydziały powiatowe w Gorlicach i Jaśle przy pomocy krakowskiej Izby Rolniczej przystąpiły do szkolenia specjalnych dozorów dla zalesień nieużytków.

        Spodziewać się należy, że rozpoczęta po raz pierwszy w tym roku akcja zalesienia Beskidu Niskiego będzie z wzmożoną energją kontynuowana przez dalsze lata – aż do całkowitego rozwiązania problemu leśnego w tej części naszego kraju.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza